text till hemsida

Text till hemsida

5 tips för bättre text till hemsida

Att skriva texter till sin hemsida kan verka som en enkel uppgift. Men faktum är att när du skriver texter måste få med vissa grundläggande delar för en lyckad text. I den här artikeln tänkte jag gå igenom 5 tips för bra text till hemsidan.

Tips 1 – Vad är syftet med texten

Innan du börjar skriva text till hemsida så bör du definiera vad syftet är med texten. Är den till för att få fler kunder eller kanske fler följare. När du vet det så har du bättre förutsättningar för att skriva en text som fångar dina besökare på hemsidan.

Tips 2 - Vilken är din målgrupp

Att ta reda på din målgrupp – alltså vilka texten ska vända sig till är bra för att rikta texten till den målgruppen. Ska till exempel hemsidan rikta sig till yngre så kan du forma texten på ”ungdomligare” sätt.

Tips 3 – Vad söker dina kunder på

När du skriver din text är det viktigt att få med dina sökord på ett bra sätt. Börja först att göra en sökordsanalys där du tar reda på vad dina kunder säker på. När du hittat dina sökord väver du in dessa i texten rimligt många gånger. Att göra en sökordsanalys kan vara både svårt och tidskrävande men väldigt viktigt.

Tips 4 – Använd dina sökord rätt

Det är av största vikt att du får med dina sökord i både rubriker, underrubriker, texter och alt-taggar. Får du inte med sökorden i dessa kommer din hemsida in att ranka på Google.

Tips 5 – Skriv till dina besökare

Något som blir allt viktigare när du skriver texter till hemsida är att du skriver till dina besökare och inte till Google. Deras robotar, eller spindlar som de kallas, känner nämligen av om din text är relevant och om den är lätt att läsa. Du ska alltså skriva texter som kan vara till hjälp för dina besökare. Det är ju faktiskt därför de söker på internet – för att få just hjälp.

Det var några viktiga delar att tänka på när du skriver text till hemsida. Fler tips för en lyckad text kommer inom snar framtid här på sidan. Men fram till dess, ta reda på syftet, vilken målgrupp du har, vilka sökord som används och att skriva till dina besökare och inte till en sökmotor.

Dela