SSL - fel som kan uppstå

SSL - fel som kan uppstå

SSL – dess betydelse och inverkan

SSL (Secure Sockets Layer) är en teknik som möjliggör krypterad kommunikation mellan en webbläsare och en server. Det är en teknik som använder SSL-säkerhetsprotokoll. Den har två viktiga fördelar för din hemsida. Det gör det dels möjligt för hemsidor att autentisera sig.

Den andra fördelen är att det krypterar trafiken mellan webbläsaren och servern. Det skapar en säkrare miljö för dina besökare. Du kan se om en hemsida har ssl-certifikat genom att titta i adressfältet. Är det ett låst hänglås så är sidan säker. Du kan även se det genom att den url som står börjar med https i stället för http.

SSL fel

Om din webbplats använder ett SSL-certifikat som inte känns igen av ledande webbläsare kan det bero på flera saker.

  • Certifikatet är självsignerat eller inte signerat av en godkänd certifikatutfärdare.
  • Certifikatet är skadat.
  • Certifikatet har slutat gälla eller inte börjat gälla än.


Detta kan du åtgärda genom att skaffa ett nytt certifikat från en känd certifikatutfärdare. Tänk då på att namnet i certifikatet ska vara exakt samma som webbplatsens värdnamn.